ХҮҮХДИЙН КОДЫН СУРГАЛТ

Kids Code Academy Vertical-01

Бид хүүхэд бүр програмист болох албагүй ч тодорхой хэмжээнд компьютер програмчлалын мэдлэг, чадвартай болж, технологийн ахиц дэвшлийн тусламжтай хөгжиж, суралцах хэрэгтэй хэмээн үздэг. Сургалтууд маань хүүхдүүдийн бүтээлч, сониуч занг дэмжих, багаар хамтран ажиллаж, алдаа гаргахаас айлгүй олон зүйл туршиж, суралцдаг хариуцлагатай, бие даасан, насан туршдаа суралцагч болгох агуулгатай байдаг онцлогтой.

МАНАЙ СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ

Хүүхдийн  сониуч, эрсдэл гаргахаас эмээдэггүй, ихийг сурч мэдэх  хүсэл зоригийг хөхиүлэн дэмжиж эцэг,эхтэй аягт холбоотой ажиллан багш, сурагч,эцэг эх гэсэн гурвалсан холбоог бүрдүүлэх сургалтын шинэлэг агуулгатай хөтөлбөрүүдтэй.
Програмчлалын хувьд бид Массачусеттсийн технологийн институтын “MIT Media Lab” баг 2002 оноос эхлэн ажиллаж гаргасан Scratch блок суурьтай програмчлалын хэл дээр алгоритм боловсруулж бичил пргорам төслүүд бүтээж, ахисан түвшинд Python програмчлалын хэлийг эзэмшүүлнэ.

КОД БИЧИЖ СУРАХЫН ДАВУУ ТАЛУУД

Дижитал цагаан толгой

Дэлхийн нийтээр боловсролын мэргэжилтэн судлаачид хүүхдүүд эх хэлний цагаан толгойноос гадна програмчлалын хэл кодыг тайлж уншиж чаддаг болох хэрэгтэй хэмээн нэгэн дуугаар зөвшөөрч байгаа билээ. Програмчлалын хэлд нэвтэрснээр програм зохиогчид болох гэж байгаа хэрэг бус ирээдүйн мэргэжилтэн боловсон хүчний заавал эзэмшсэн байх ёстой ур чадвартай болж байгаа юм.

Технологийн хэрэглэгч бус БҮТЭЭГЧ

Өнөө үед мэдээллийн технологи хүмүүсийн амьдралын бүх хүрээнд гүн нэвтэрч дэлгэцээс дэлгэцийн хооронд амьдрал өрнөх болсон. Энэ байдал хүүхдүүдэд бас нөлөөлж хүүхдүүд апп хэрэглэж, цахим тоглоомоор наадаж цагийг өнгөрүүлдэг болсон. Харин програмчлалын код бичиж сурснаар хүүхдүүдэд дуртай тоглоом, анимэйшнээ өөрсдөө бүтээж болох юм байна гэсэн урам зориг сэдлийг өгч ХЭРЭГЛЭГЧ бус БҮТЭЭГЧ гэсэн байр сууринд орууулна.

IQ ба EQ хосолсон сургалтын агуулга

Сургалтын агуулга төсөлд суурилсан тул мэдлэг олгохын зэрэгцээгээр практик гүйцэтгэл хийлгэдэг онцлогтой. Төслийн зорилгод хүрэхийн тулд эрсдэл, гаргалгаа, сорилт, туршилт хийдэг. Энэхүү танин мэдэхүйн үйл явцад хүүхдүүд зорилгодоо хүрэх сэтгэлийн хат, олон талаас нь тунгаан бодох сэтгэлгээ, алдаа илрүүлэх гярхай хараа, багаар ажиллаж бусадтай мэдээлэл солилцох харилцааны чадварт нэгэн зэрэг суралцдаг.

Математик сэтгэлгээ, хийсвэрлэл

Хүүхдүүд асуудлыг хийсвэрлэн төсөөлж, математик тооцооллыг бодит амьдрал дээр хэрэглэж үздэг. Асуудлыг жижиг хэсгүүдэд задлан, том зургаар бүхэлд төсөөлдөг байдал нь бүгд логик дараалалт сэтгэхүйг хөгжүүлэх дадлага болно. Өгөгдөл, давталт, хувьсагч, функц гэх мэт тооны үндсэн ухагдахуунууд хүүхдийн нүдний өмнө биет төсөл, програм болон харагданн. Өөрөөр хэлбэл практикт суурилсан математикийн хичээл юм.

Scratch

videogames_48_37

Танхим & онлайн

Python

code-1585729738167-6224

Танхим & онлайн

Зуны сургалт

65960385_456219134925782_5864637006415396864_n

Зуслан